Co z uprawnieniami SEP po zmianach z 1 lipca 2022 roku?

Co z uprawnieniami SEP po zmianach z 1 lipca 2022 roku?

2022-12-19 1 przez Marciniak Zielinska

Dotyczy: wpis blogowy – EMKA

Uprawnienia elektryczne po zmianach z 1 lipca 2022 roku – jak to wygląda?

 

Każda osoba planująca odnowienie uprawnień sep lub chcę rozpocząć karierę zawodową na stanowisku związanym z eksploatacją bądź nadzorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych musi posiadać stosowne uprawnienia, potocznie nazywane uprawnieniami SEP-owskimi lub uprawnieniami SEP. Wraz z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku zmieniono niektóre zasady pozyskania takich uprawnień. Jakie dokładnie? Już tłumaczymy!

Odnowienie uprawnień sep– co to takiego?

SEP to skrót dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uprawnienia wydawane przez tę organizację są jednym z najważniejszych dokumentów zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego elektryka. Stanowią bowiem potwierdzenie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnych do pracy z prądem o wskazanym natężeniu. O tym, jak ważny jest zdany egzamin SEP wskazują chociażby ogłoszenia o prace, w których bardzo często uprawnienia SEP-owskie są jednym z wymogów określanych przez pracodawcę.

odnowienie uprawnień sep

Zmiany w uprawnieniach SEP-owskich

Przepisy określające sposób i terminy pozyskania uprawnień SEP zmieniały się kilkukrotnie. Od 1997 roku były bezterminowe – raz zdany egzamin oferował dożywotnio ważne świadectwo kwalifikacyjne, a później, w 2021 roku, termin ważności ograniczono do 5 lat, po których trzeba było odnowić uprawnienia.

Pierwsza zmiana – kto może zapisać się na egzaminy SEP?

1 lipca 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło nowe rozporządzenie dotyczące zarówno przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, jak i wyszczególniające kilka dodatkowych grup urządzeń, instalacji i sieci, które mogą być nadzorowane lub eksploatowane przez pracownika z uprawnieniami SEP. Najważniejsza zmiana dotyczy dostępności egzaminów SEP-owskich. Dziś nie każdy może je uzyskać. Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z wymienionym rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

Jednym słowem, potrzebne jest kierunkowe, przynajmniej zawodowe wykształcenie, by móc pozyskać uprawnienia SEP – do 1 kV i inne.

Druga zmiana – możliwy/a nadzór/eksploatacja większej liczby urządzeń

Ponadto do grupy urządzeń, instalacji i sieci, które mogą być nadzorowane lub eksploatowane przez pracownika z uprawnieniami SEP dołączono:

 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
 • urządzenia ochrony granic.

Zapisz się na dobry kurs  uprawnień sep i uzyskaj uprawnienia w krótkim czasie!

W eMKa Szkolenia prowadzimy profesjonalne kursy pozwalające na odnowienie uprawnień SEP – zarówno w z zakresu eksploatacji, jak i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Gwarantujemy wsparcie wykładowców o wieloletnim doświadczeniu oraz atrakcyjne ceny kursów!