Księgowa Gliwice, która zna najnowsze przepisy i umie je stosować

Księgowa Gliwice, która zna najnowsze przepisy i umie je stosować

2022-12-20 1 przez Marciniak Zielinska

kPrzedsiębiorcy potwierdzają, że bardzo trudno jest znaleźć księgowego, który rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Praca związana z rozliczaniem podatków jest niezwykle trudna, ponieważ wymaga ciągłego dokształcania się i uczestnictwa w szkoleniach. Księgowość pełna i uproszczona wiąże się z prowadzenie ksiąg rachunkowych, a tym samym z ewidencjonowaniem obrotów i sald dla księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

Znajomość prawa

Sama znajomość najnowszych przepisów i interpretacji nie wystarcza. Trzeba jeszcze umieć zastosować je w praktyce. Polskie prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane, zawiera wiele wyjątków od przyjętych reguł. Dlatego też księgowi czasami popełniają błędy, biura rachunkowe posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak znaleźć takiego księgowego, który nieustannie się dokształca i posiada jak najbardziej aktualną wiedzę.

księgowość pełna i uproszczona

Kursy i szkolenia

Dla księgowych nieustannie organizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia.  Dobry księgowy z wyprzedzeniem zapisuje się na szkolenia, ponieważ doskonale wie, że tylko wtedy jego umiejętności będą wystarczające, aby bezbłędnie prowadzić księgi rachunkowe dla swoich klientów.

Doradzanie w sprawach podatkowych

Zawód księgowego a zawód doradcy podatkowego to dwa różne zawody. Bardzo często klienci błędnie to interpretują. Wielu klientów oczekuje od księgowego porad na temat tego, jak zapłacić niższe podatki. Tymczasem księgowy nie może doradzać w tym temacie, ponieważ nie ma odpowiednich kwalifikacji. Jest to zadanie doradcy podatkowego, które zwykle ukończył odpowiednie studia i szkolenia, aby móc wypowiadać się w temacie optymalizacji podatkowej.

Organizacja pracy

Księgowa Gliwice musi być kobietą niezwykle zorganizowaną, musi sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Musi panować nad swoim kalendarzem, aby o niczym nie zapomnieć i niczego nie pominąć. W zawodzie księgowego terminy są niezwykle istotne. Wysłanie dokumentów lub deklaracji dzień po wymaganym terminie rodzi zwykle przykre konsekwencje dla klienta. Trzeba będzie napisać mnóstwo pism do instytucji państwowych, a nie wiadomo jak cała sprawa się zakończy. Niedotrzymanie terminu może też skutkować karą finansową.

Idealny księgowy

Czego klient oczekuje od księgowej?

  • odpowiedzialnego podejścia do pracy,
  • rzetelności,
  • aktualnej wierzy
  • księgowość pełna i uproszczona

Każdy przedsiębiorca marzy o tym, aby mieć dobrego księgowego, niezależnie od tego czy jest to wynajęte biuro rachunkowe czy też księgowa zatrudniona na etacie.